‘Onze’ gezinshuisouders werken binnen een franchiseformule. Binnen een duidelijk kwaliteitskader (de franchiseformule) zijn zij zelfstandig ondernemer. De fiscus heeft deze vorm van ondernemerschap erkend. De inhoudelijke kant van de formule richt zich op het vermogen om aan te sluiten bij de talenten en mogelijkheden van kinderen. We focussen op het gezonde en minder op problemen. 

De bedrijfsmatige kant van de formule richt zich op zelfregie van gezinshuisouders. Wij vinden het belangrijk dat gezinshuisouders zelfvoorzienend zijn; waar mogelijk zelf de beslissingen nemen en de teugels in handen hebben. Een succesfactor daarbij is het (zorg)netwerk rondom het gezinshuis; mensen die zich inzetten door er te zijn voor gezinshuiskinderen én ter ondersteuning van gezinshuisouders.

Gezinshuis.com is een landelijke franchiseorganisatie en netwerkpartner voor gezinshuizen. We begeleiden gezinshuisouders bij de start van hun gezinshuis en ondersteunen hen bij de dagelijkse praktijk. Middels onze franchiseformule borgen wij de kwaliteit van verblijf en ontzorgen wij gezinshuisouders, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaak: de zorg voor jongeren.

Doelgroep

Doelgroep In een gezinshuis geplaatste kinderen worden ondanks eigen beperkingen en/of doorgemaakte gebeurtenissen in staat geacht om in een gezinsstructuur te leren functioneren en de nabijheid van gezinshuisouders te verdragen. Binnen een gezinshuis worden alleen kinderen en jongeren geplaatst waarbij het als gevolg van beschadigende ervaringen en/of complexe problematiek (tijdelijk) niet mogelijk is om bij de ouder(s), in een pleeggezin, of zelfstandig te wonen. Door de permanente nabijheid van de gezinshuisouder(s), biedt het gezinshuis een veilige plek voor de kinderen, waar aandacht, ondersteuning en begeleiding/zorg continu worden geboden en positieve omgangsvormen worden gestimuleerd. Jeugdigen mogen tot 21 jaar in het gezinshuis wonen, tenzij er een reden is om daarvan af te wijken. Zo’n reden kan zijn dat de jongere of gezinshuisouder(s) het niet willen of dat de jeugdige een andere vorm van hulp nodig heeft. Daarnaast blijft het mogelijk om het verblijf onder voorwaarden verder te verlengen tot 23 jaar (verlengde jeugdzorg).

Je bent welkom bij ons wanneer

Contra indicaties voor plaatsing in het Gezinshuis zijn:

Links

Gezinshuis.nl

Gespecialiseerde ondersteuning  bij opgroeien en opvoeden 

Onderzoek Kleinschalige Jeugdhulp

Nederlands Jeugdinstituut

Opknapbeurt Ellahuis

Certificaten

Het Ella Huis
De Kostee 8
7625 PW  Zenderen

T: 06-46070435
T: 06-26655488

E: info@hetellahuis.nl

Als u meer informatie wilt ontvangen kunt u ons bellen of het onderstaand formulier invullen.

Laat dit veld blanco

Copyright © 2019 Het Ella Huis

Deze website is ontwikkeld door FiFeLo BV